top of page

NAVET

Navet är en plats för möten och samtal för kulturföretagare på Gotland. Vi vill skapa en plats där kulturföretag kan synliggöra varandra och dela kunskap. En plats med fokus på kultur och omställningen till ett hållbart företagande och liv.  

Alla företag som arbetar med arkitektur och kulturarv, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media ingår i det som kallas den kulturella och kreativa näringen (KKN). Begreppet KKN är ett försök att på nationell nivå definiera vad kulturföretagare arbetar med. KKN är också Omställningskulturs målgrupp. 

Från Navet utgår hållbarhetsarbetet i projektet. Här får du kunskap om hur du kan göra skillnad för klimat och miljö. Här får du svar på frågor om förändringsarbete och omställning. Navet vill samla och sprida kunskap och inspiration om företagande, kultur och hållbarhet. 

 

Här möter du Jenny Lundahl, projektledare i Omställningskultur och Abigail Sykes, journalist och pedagog med fokus på omställningen till ett hållbart, rättvist och regenerativt samhälle.  

  • Navet bjuder in till föreläsningar med inbjudna gäster för att inspireras och bli klokare. 

  • Navet kommer även att bjuda in till samtal och seminarier med andra grupper som är intresserade av kulturens möjligheter.  

  • Du kommer att kunna göra en självskattning av ditt företag för att se hur du ligger till och vad du kan göra för att bli hållbarare. 

  • Samtal om omställning och hållbarhet för småföretag. Välkommen till ett samtal med Jenny och Abigail om vad förändring kan vara för ditt företag. Vi vill bjuda in till en serie om fem samtal för en grupp med företag. Företagen får gärna komma från olika branscher. Vi avslutar med att ta fram en handlingsplan för varje företag.

  • Vi gör ett nyhetsbrev om saker som är på gång i Sverige inom kultur, företagande och hållbarhet.  

  • Här finns ett bokbord med tips på litteratur, filmer och poddar. Omställningskultur samarbetar med Biblioteken på Gotland. Om det finns intresse kommer vi att bjuda in till boksamtal och läsecirklar.  

  • Vi bjuder in till digitalt Kulturhäng den sista tisdagen i månaden.  

  • Vi presenterar Månadens Globala mål och lär oss mer om Agenda 2030.  

  • Här kan du få information om vad som är på gång i projektet. 

  • Hör av dig för en fika eller ett samtal med oss.

utsikt.jpg

Illustration av Emma Hanquist

bottom of page