top of page

GLOBALA MÅLEN

Omställningskultur är ett projekt med målet att främja den kulturella och kreativa näringen på Gotland. Omställningskultur vill bidra till näringens arbete med omställning för ett hållbart företagande. Projektet kombinerar kultur, företagande och FN:s 17 global mål. ​

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:  

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 

  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.  

  • Att främja fred och rättvisa.  

  • Att lösa klimatkrisen. 

 

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030. Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under. 

Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige arbetar hela regeringen med att nå Agenda 2030, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför. 

Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill ledare för hela världen skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi.  

cirkel.jpg
globalamalen_sv.jpg
bottom of page