top of page

VAD ÄR KKN?

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är företag med kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara. Det finns också företag inom KKN som bygger vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution och handel eller genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll. Definitionen av Kulturella och kreativa näringar är förhållandevis ny. I Kreametern, en rapport från Tillväxtverket, definierar fem myndigheter vilka företag som ingår i KKN baserat på företagens SNI-koder, rapport 0259, från år 2018.

Länk till rapporten

 

KKN består av nio branschgrupper enligt Kreametern:  

KKN-bollar.jpg
Mint pappersstrukturer

För att spegla KKN på Gotland har Omställningskultur valt att lägga till branscherna keramik- och glashantverk samt garntillverkning i branschen mode. 


De kulturella och kreativa näringarna växer, både på Gotland och i Sverige. På Gotland finns cirka 1000 verksamheter inom KKN.

bottom of page