top of page

OM PROJEKTET

Christian Hoffman och Jenny Lundahl har formulerat projektidén och ansökt om projektmedel. Christian är arkeolog och Jenny är arkitekt och båda har egna företag.

Vi (Christian och Jenny) har ett starkt engagemang i kulturens möjligheter och arbetet för en hållbar värld. Vi möttes vid en informationsträff om hur du ansöker om projektmedel hos Tillväxtverket. Vi insåg att tillsammans har vi fler möjligheter än var för sig. Christian arbetar för att Kulturum ska bli en arbetsplats och en mötesplats för kulturen och för att föreningen ska vara självfinansierad. Jenny har sin bas i omställningsrörelsen och nätverket Omställningsbyrån. – Jag vill agera för förändring så att vi kan leva hållbart och jag vill försörja mig på att arbeta med förändring. 

Vi ser att den kulturella och kreativa näringen har unika möjligheter genom sin kreativa förmåga och sin överlevnadsförmåga. KKN kan bana vägar för ett samhälle i samklang med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Kulturens förmåga att undersöka mellanrummen och det som döljer sig vid första anblicken skapar möjligheter till förändring.

För förändring är nödvändig för att vi ska ta oss igenom krisen för klimat och miljö. Vi människor är lösningen om vi samarbetar. Vi har ännu tid att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer.

Förstudien

Vårt första gemensamma projekt var att göra en förstudie för att se om vår projektidé håll måttet för att få statliga medel. Förstudien kallade vi Förändring för en hållbar utveckling tillsammans och vi genomförde den år 2020. Läs rapporten här.

Omställningskultur

Under arbetet med förstudien mötte vi Therese Vikman och kände att vi vill jobba tillsammans med henne. Projektet behövde en kommunikatör och det är Therese. Längre fram längs vägen dök Elsa Bane upp. Hon är vår praktikant som pluggar mastersprogrammet Kulturarv och hållbarhet. Hösten 2021 är vi fyra som arbetar med projektet. Vi tre som är anställda har ungefär en halvtid var. Projektet finns från 1 juli 2021 till 30 april 2023.

bottom of page