top of page

LÄNKAR & TIPS

HÅLLBAR UTVECKLING OCH OMSTÄLLNING

 

Globala målen för hållbar utveckling
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

www.globalamalen.se

Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/100-atgarder-for-cirkular-omstallning-av-sverige

Centrum för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. 

www.ccbuild.se

 

CircularHub

Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi. För att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär har dem verktyg som hjälper dig i den processen. Här hittar du olika verktyg för att du ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag.

https://circularhub.se/

Millennierapporten - Rädda barnen 

www.raddabarnen.se/nyheter/2020/millennierapporten

 

Cirkulär Business Modell Canvas (PDF)

I Cirkulär Business Model Canvas styrs användaren i riktning mot att utveckla affärsmodeller som ansluter till cirkulär ekonomi. En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat.

https://static1.squarespace.com/static/5cd9503029f2cc28a1fdc997/t/5fda7c14e5c26f32fc130fe4/1608154133248/CBMC_2.0_november2020.png


Ingen fattigdom
www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-1-ingen-fattigdom

Hållbarhetsguiden

På Hållbarhetsguiden hittar du verktyg för att säkerställa att du jobbar i en hållbar riktning.

https://hallbarhetsguiden.se/

DN debatt ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

www.dn.se/debatt/sprid-inte-bilden-av-att-det-ar-for-sent-att-radda-klimatet

 

INSPIRATION FÖR KONST OCH KREATIVA NÄRINGAR
 

Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar

creartivesweden.se

Mötesplats Steneby
motesplatssteneby.se

 

Transit Kulturinkubator

transitsthlm.se

 

Kreativa Öland
www.kreativaöland.se
 

Artifex

(rådgivning och hållbart företagsstöd inom design, kultur och konsthantverk)
www.artifex.se

Rapport om kulturskapares förutsättningar (PDF)
(Capellagården, Transit och Artifex)

getfile (capellagarden.se)
 


SAMARBETSPARNERS OCH FINANSIÄRER

Kulturum

www.gotlandskulturrum.se
 

U&We

www.uandwe.se

Tillväxt Gotland

www.tillvaxtgotland.se

Tillväxtverket

tillvaxtverket.se

Region Gotland

www.gotland.se

Papers Creative Agency
bottom of page