top of page

VERKSTAD FÖR GLOBALA MÅLEN

HÅLLBARHETSBAROMETERN

Du får ökad kunskap om hållbar utveckling och Globala målen, nya nätverk och kollegor att bolla dina tankar om hållbarhet med, samt stöd att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete i praktiken. Vi bjuder in en grupp företag i taget att delta i verkstadens

fyra träffar.
 

I verkstaden gör du en skattning av ditt företags hållbarhetsarbete med projektets verktyg, Hållbarhetsbarometern,

och du får hjälp att ta fram konkreta mål för att ta företagets hållbarhetsarbete till nästa nivå.

 

Vi träffas tre gånger med sex veckors mellanrum samt för en sista träff i samband med projektets mässa i februari.

Då får du också möjlighet att synliggöra ditt företag för mässans publik. Mellan träffarna erbjuds du individuell coachning. Det är gratis att delta.

ANTAGNA FÖRETAG I ACCELERATORN 2022

VÅRT PROGRAM

Har du en spännande idé, produkt eller tjänst som du vill utveckla? Eller ett problem du vill lösa? Nu har du chansen att bli ett av femton företag som vi kopplar ihop med ett team av hållbarhetsexperter, inspirerande förebilder och affärsutvecklare för att arbeta med just din idé!

Accelerator_ny_illustration.jpg

Acceleratorn erbjuder en utvecklingsresa för kulturföretag. Resan är präglad av hållbar utveckling, innovation, entreprenörskap och Agenda 2030 i en kreativ atmosfär. Du och ditt företag får individuell handledning och deltar i gemensamma, kreativa workshops. Nya nätverk möjliggörs och de företag som ingår kan stötta varandra både genom processen och i framtiden.

Inledningsvis fyller vi på med inspiration och kunskap om hållbarhet för att skapa framtidstro. Acceleratorns experter ser på din ansökan ur olika hållbara perspektiv. Vi hjälper dig att utveckla din idé till ett koncept. Acceleratorn förtydligar hur du kan särskilja dig och skapa unika värden. Goda exempel inspirerar och vi hjälper varandra att växa med gröna och hållbara förtecken. Din kontaktperson på U&We coachar dig genom processen. Du avslutar med att ta fram en handlingsplan så att din idé blir redo för nästa steg. Målet är att skapa hållbara affärsmöjligheter och hitta kunder till ditt erbjudande. Avslutningsvis får du möjlighet att visa upp din hållbara företagsutveckling för en större publik utanför regionen.

Processen leds av U&We i samarbete med Omställningskultur. U&We ser sig som en katalysator och påskyndare av förändringsprocesser som leder till att företag, verksamheter och organisationer kan göra goda affärer. U&We vill se de medverkande i Acceleratorn öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Varje företags idé presenteras på Omställningskulturs mässa som är planerad till vintern 2022/23.


För att delta i Acceleratorn så tar vi ut en avgift på max 5000 kr för enmansföretag. 

Ansökan till Acceleratorn är stängd. Kontakta oss på acceleratorn@omstallningskultur.se för frågor om antagning till programmet.

Kontaktinformation till Acceleratorn

 

acceleratorn@omstallningskultur.se

U&We växeln

08-34 65 65 

www.uandwe.se

Introduktion 24 mars
Vi presenterar programmet och innehållet.

Nulägesanalys
Nulägesanalys av ditt företag påbörjas så snart du är antagen till Acceleratorn.

 

Kunskapsträff

Torsdag 21 april. Kunskapspåfyllnad och föreläsning om globala målen, hållbarhet och affärer.

Du får träffa din kontaktperson från U&We.

Identifiera utmaningar och möjligheter

Under April-maj månad. Sker tillsammans med kontaktpersonen som du är matchad med, på distans och individuellt.

Möjliga utvecklingsvägar diskuteras, konkretiseras och dokumenteras.

Skapa ett koncept

Tisdag 31 maj

Heldag i grupp med relevanta experter för gruppen.

Föreläsning om konceptualisering med experthjälp, utmaningar och möjligheter.

Fördjupning

Efter sommaren. Individuellt med U&WE – fysiskt eller digitalt.

Testa och bygga vidare på lösningar för utmaningar och möjligheter tillsammans med din kontaktperson.

Coachning och fördjupning av idén.
 

Handlingsplan för framtiden

Oktober

Framtagande av handlingsplan för att realisera idén. Individuellt med U&WE – fysiskt eller digitalt.


Projektlabb

Projektet Omställningskultur bjuder in till frivilliga träffar under hela perioden. Möjlighet till samarbeten inom gruppen.

Utställning

Januari-februari 2023
 

bottom of page