top of page

ACCELERATORN

Företag verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna på Gotland erbjuds att delta i vårt Acceleratorprogram, vilket utgör en plats för utveckling av idéer, produkter eller tjänster och som kommer att ge företaget en kick-start i omställningen till ett hållbart företagande. Nyttan för företagen är dels att få en nulägesanalys av sin verksamhet, dels att få kunskap, inspiration och en handlingsplan för att utveckla sin idé och kompetens att ställa om.

Processen leds av U&We i samarbete med Omställningskultur. U&We ser sig som en katalysator och påskyndare av förändringsprocesser som leder till att företag, verksamheter och organisationer kan göra goda affärer. U&We vill se de medverkande i Acceleratorn öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle.
Vill du veta mer om Acceleratorn så kontakta oss via formuläret här nedan eller slå en signal.

 

Processen pågår under våren och hösten 2022. Vi inleder med att göra en nulägesanlys baserat på offentlig information och intervjuer med företagets kontaktperson. Med nulägesanalysen som grund startar arbetet i Utvecklingsfasen av Acceleratorprogrammet som omfattar fyra träffar och en kunskapspåfyllning. Träffarna kommer att vara både fysiska och digitala

 

  • Påfyllning av kunskap och inspiration

  • Träff 1 – Utmaningar och idéer. Möjliga utvecklingsvägar diskuteras, konkretiseras och dokumenteras

  • Träff 2 – Konceptualisering av en idé med expertis

  • Träff 3 – Testa och bygga vidare på idé och lösningar

  • Träff 4 – Framtagande av handlingsplan / färdplan för att realisera idén

 

Varje företags idé presenteras på Omställningskulturs mässa som är planerad till vintern 2022/23.

För att delta i Acceleratorn så tar vi ut en avgift på max 5000 kr för enmansföretag. 

Du är välkommen med din ansökan!

Viktiga datum

Ansökningstiden är förlängd till den 12 januari.

Besked om du antagits ges senast 14 januari.

DETALJER​

Programlängd: 

Upp till 9 månader

 

Vem? 

Engagerade team med tillväxtambitioner

Vad? 

Hjälp att jobba fram en första affärsmodell, koncept och pitch

Hur? 

Affärsrådgivning, stödmaterial och nätverk

Antagning: 

Ansökan här

Kontaktinformation till Acceleratorn

 

U&We växeln

08-34 65 65 

www.uandwe.se

Katrin.jpg

KATRIN DAHLGREN
0702-93 03 43

Johan.jpg

JOHAN SOLBERG
0733-55 60 62

Ellinor.jpg

ELLINOR EKE
0702-713 513

Kontakta Acceleratorn

Tack för ditt meddelande!

bottom of page