top of page

Acceleratorn utvärdering

Undersökningen är en del i utvärderingen av projektet och innehåller frågor om din upplevelse av vad deltagandet har inneburit för ditt företag så här långt in i projektet. Efter Omställningskulturs mässa kommer vi att skicka en avslutande enkät till dig. 

I redovisningen av resultaten kommer det inte att vara möjligt att utläsa vem som svarat vad.

Acceleratorn

I vilken utsträckning har ditt deltagande i Acceleratorn bidragit till 
1. att du fått mer kunskap om de globala målen?
2. ökade insikter om vad du kan göra för att utveckla ditt företag?
3. att du kunnat stärka din affärsidé i kombination med hållbarhet?
4. ökade insikter om vad du kan göra för att utveckla hållbarheten ytterligare i ditt företag? Blev du ännu mer hållbar?
5. att du har kunnat vidareutveckla ditt arbete med att skapa ett nytt koncept eller konkretisera din idé?
6. att du har kunnat utveckla nya idéer längs med vägen och/eller planera för möjliga utvecklingsvägar för ditt företag?
7. att du har kunnat ta fram en handlingsplan för framtiden?
8. I att du fått nya nätverk som stärker ditt företagande?
9. att du identifierat utmaningar och möjligheter för ditt företag?
10. Har du hunnit genomföra alla coachningstillfällen med U&We?
11. I vilken utsträckning har coachningstillfällena med U&We stärkt ditt företagande?
12. Hur nöjd är du med ditt deltagande i Acceleratorn som helhet?

Projektlabbet

I samband med att du deltagit i Acceleratorn har du också fått möjlighet att delta i en annan insats inom ramen för projektet som kallas Projektlabbet. 
1. I vilken utsträckning har ditt deltagande i Projektlabbet bidragit till att du har kunnat samverka och skapa nätverk med andra företag
2. I vilken utsträckning har ditt deltagande i Projektlabbet bidragit till att du har bättre kunskap om hur ditt företag kan arbeta med kommunikation och marknadsföring?
3. Har du använt de fem mentortimmar som erbjuds genom Projektlabbet?
4. har mentortimmarna varit till nytta?
6. Hur nöjd är du med ditt deltagande i Projektlabbet som helhet?

Tack för ditt deltagande!

bottom of page