top of page

FOKUSGRUPPER

Snacka kulturs samskapande process under dag två var inspirerad av What if visioning exercise.  Visionsprocessen är framtagen av det internationella omställningsnätverket Transition network för att hjälpa grupper att visualisera och börja förverkliga de förändringar de vill se. 
Vi vaskade fram de frågeställningar som är de mest angelägna just nu för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) på Gotland. Tillsammans formulerade vi fem teman för fem fokusgrupper. 


Kulturklubben 
Kulturklubben bjuder in till sitt första evenemang! Boka in den 1 december i kalendern. Det blir en kväll i gemenskapens och inspirationens tecken på Kulturum.


Kulturhus 
KKN behöver ett kulturhus. Vi kan börja litet och växa med tiden. Gotlands kulturhus kan flytta runt på ön. Vi behöver synliggöra behovet av ett kulturhus. Pop up-utställningar. Samla angelägna till ett möte, både medborgare och kulturutövare. 


Samarbete och den gemensamma kraften
Vi använder de samarbeten som finns och får den att fungera. När människor möts runt kultur stärker vi den sociala hållbarheten. Vi bjuder in andra till samarbete. För detta behövs resurser och en plats. Kan det vara Kulturum? 


Hållbar utveckling
Vi behöver en gemensam plattform att synas på och marknadsföra oss på. Vi önskar en hållbarhetscertifiering som kan stärka näringen. En hållbarhetsstämpel i tre klasser. Miljöcertifiering ger skatteavdrag? Momsfritt inom KKN? Byta tjänster och varor? Skapa en organisation att ansluta sig till och anställ en hållbarhetscoach.


Kulturens betydelse, skolan, politiken
För vilka organisationer och personer är det viktigt att synliggöra kulturens betydelse? Bjud in till samtal och samla information om nuläget. Staka ut vägar framåt tillsammans. Sprid kunskapen om kulturens betydelse för samhället. Tänk om skolan erbjöd undervisning i estetiska ämnen för alla barn och ungdomar. Vi behöver estetiska utbildningar. Vilka goda exempel kan vi inspireras av?


Projektet Omställningskultur planerar för att bjuda in till möten för att initiera arbetet med frågorna i fem grupper. Vi vill bolla planeringen inför mötet med er som var med i gruppen. Vill du arbeta för att förverkliga någon av frågorna så hör av dig till oss i projektgruppen.

Människor på ett däck
bottom of page