top of page

BOKSLUT FÖR DE GLOBALA MÅLEN

Kulturföretag verksamma inom kulturella och kreativa näringar på Gotland erbjuds att delta i en process för att ta fram ett Bokslut för de globala målen. Nyttan för företagen är en internationell certifiering och en förändring alternativt anpassning av företagets produkter till FNs globala mål. Processen kommer att pågå våren 2022 och omfatta cirka sex träffar under en halv dag vardera. Träffarna kommer att vara både fysiska och digitala. Processen avslutas med att varje företag gör en presentation på Omställningskulturs mässa i slutet av 2022 på Kulturum.

utsikt.jpg

Illustration av Emma Hanquist

bottom of page