top of page

Välkomna till projektet Omställningskultur, för hållbar utveckling i kulturföretag på Gotland. 

Omställningskultur vill öka kunskapen om de kulturella och kreativa branscherna på Gotland och hur den bidrar till samhället. Omställningskultur vill lyfta fram de kreativa och kulturella företagarnas potential och möjligheter och visa på kulturens styrka. Näringen består av nio branschgrupper: film och foto, reklam, arkitektur och kulturarv, form och design, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media.

Med kulturen hjälp ökar dynamiken i den omställning som står framför oss. Gotland blir en plats med utrymme för kultur och kreativitet både på landsbygd och i tätort.

Projektet finansieras av Tillväxtverkets EU-medel, Region Gotland och Kulturum.

gotland.jpg

PROJEKTET OMSTÄLLNINGSKULTUR ÄR AVSLUTAT

 

Är du intresserad av projektresultaten så finns de hos Tillväxt Gotland, på Gotlands Kulturum och på Kulturenheten, Region Gotland.

 

Ditt exemplar av Omställningskulturs magasin Hållbar utveckling i kulturföretag hittar du på Turistbyrån på Donners plats i Visby och i receptionen i Stadshuset på Visborg.

Du kan nå projektledarna på:

Jenny jenny@jennylundahl.se

Therese Therese_Wikman@hotmail.com

 

Övriga kontakter:

Tillväxt Gotland info@tillvaxtgotland.se

Kulturum info@gotlandskulturrum.se

 

Är du företagare inom de kulturella och kreativa branscherna på Gotland? Bli en del av nätverket som lever kvar efter projektets slut. Facebook-gruppen Kulturella och kreativa företag på Gotland 

Instagram instagram/omstallningskultur   

Facebook  facebook/omstallningskultur 

Omställningskulturs magasin

Omställningskulturs slutrapport 

Avslutande konferens och mässa:
kulturellt och kreativt företagande.

KONFERENS OCH MÄSSA

Den 17 – 18 februari 2023 så höll vi i Omställningskultur en avslutande konferens och mässa på Kulturum i Visby.

 

Under konferensen presenterades resultat, spaningar och slutsatser varvat med inspirationsföreläsningar och röster om projektet.

 

På nedre plan ställde deltagarna i Acceleratorn och Verkstad för Globala målen ut sitt arbete med ett hållbart företagande i linje med Agenda 2030.

 

FREDAGENS PROGRAM

Fredagens konferens invigdes med release av magasinet Hållbar utveckling i kulturföretag på Gotland.

Vi tittade sedan närmare på de kulturella och kreativa branscherna på Gotland och sektorn i siffror.

Maria Ringström, destinationsstrateg på Destination Eskilstuna berättade den passionsdrivna ekonomin som en motor en för kreativitet, innovation & attraktivitet. Om Eskilstunas samverkan med den kulturella och kreativa näringen för ökad samordning, kunskap och utveckling av befintliga främjarstrukturer.

Projektets program för hållbar affärsutveckling Acceleratorn och dess deltagare presenterades.

Dagen avslutades med omvärldsspaning tillsammans med Dr Julia Calver Course Director, School of Events Tourism and Hospitality Management, Leeds Beckett University.

LÖRDAGENS PROGRAM

På lördagen var det öppet hus och mässa där allmänheten kunde inspireras av kulturellt och kreativt företagande.

På plats fanns fler än 40 utställare och innergården fylldes av lokala matföretag. Företagarna på Kulturum höll öppet i sina ateljéer och studios.

​Besökarna kunde ta del av workshops och kreativa aktiviteter som täljning, att göra en nyckelring, skapa en himmeli, dansa Lindy Hop och spela världsarvsbingo.

magasin.png
visbyark.jpg
emma.jpg

Läs magasinet
digitalt här!

HÅLLBARHET I DET LILLA FÖRETAGET - 
möt goda exempel

I denna serie möter du företagare och organisationer inom kulturella och kreativa näringar, som jobbar aktivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i praktiken. Du får möta goda förebilder och ta del av kloka tankar – allt med målet att inspirera dig till nya och starkare sätt att göra hållbara val i ditt företagande. Först presenterar gästerna sig själva och sitt arbete, därefter blir det gott om tid till frågor från deltagarna om hur gästerna kombinerar kreativitet med hållbarhet.

Del I Louise Linden från LiveGreen och Carl-Oscar Sjögren från Ställbergs Gruva.
Del II Sarasvati Shrestha konstnär/odlare och Annika Lykta från Långsjö teater.
Del III Annica Doms från Mantimanti och Sara Högblom från GUTI textilfabrik.

Klot
Globala-Malen-logga.jpg
Movie Projector
Läs vårt senaste nyhetsbrev!
 

Omställningskulturs medarbetare Abigail skriver några rader om vikten av professionella gemenskaper och kollegor. Vi berättar om det senaste i projektet. Och som alltid så spanar vi in vad som händer på området hållbarhet, kultur och kreativitet runt om i vårt avlånga land.

Trevlig läsning!

båtpng.png

Håll dig uppdaterad!

Få inspiration, kunskap och senaste nytt från oss med vårt nyhetsbrev.

Personuppgifter lagras endast för utskick av Omställningskulturs nyhetsbrev och information kopplad till vår verksamhet. Du kan när som helst säga upp nyhetsbrevet.

NYHETSBREV

Tack för ditt engagemang!

bottom of page